Belgen in Rome

 1. Last updated on

Verschillende instanties hebben een Belgische aanwezigheid in Rome:

 • De Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen is de nationale Belgische Kerk in Rome, gelegen in het hart van het historisch centrum te Via del Sudario, 40. De Stichting omvat een fraai barok kerkje, vergaderzalen en woningen; zij organiseren zeer gewaardeerde concerten barokmuziek. De misvieringen worden op zondagmorgen om 10.30 uur in het Nederlands en in het Frans gehouden. 
   
 • De Darchis Stichting heeft als doel beurzen toe te kennen aan jongeren die afkomstig zijn van de provincie Luik en die hun artistieke of religieuze vorming in Rome wensen te vervolledigen dankzij voortgezette studies in de Romeinse instellingen voor onderzoek of persoonlijk werk. 
   
 • De Academia Belgica is een Belgische federale instelling afhankelijk van de Federale Dienst van Wetenschapsbeleid. Zij werd in 1939 gesticht en heeft namelijk als doel om Belgische culturele, wetenschappelijke en artistieke evenementen te organiseren en de verschillende projecten te ondersteunen in het kader van het cultureel akkoord getekend door Italië en de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap van België. De Academia biedt tevens onderdak aan het Belgisch Historisch Instituut van Rome.
   
 • Het Belgisch Historisch Instituut van Rome wijdt zich aan de studie van de geschiedenis in onze contreien en aan hun relaties met Italië en met Rome in het bijzonder. Het Instituut bestaat sinds 1902. 
   
 • De Stichting Prinses Marie-José ontstond in 1930 met het doel aan jonge Belgische specialisten in kunstgeschiedenis de gelegenheid te geven om in Italië de artistieke banden tussen beide landen te bestuderen. 
   
 • Het Belgisch Pauselijk College in Rome werd gesticht door de bisschoppen van België in 1844. Het College bood aan de bisschoppen de mogelijkheid om een aantal seminaristen naar Rome te sturen voor hun opleiding tot priester. Sinds het tweede Vaticaans Concilie stuurden de bisschoppen hoofdzakelijk jonge priesters naar Rome, voor een voortgezette of gespecialiseerde opleiding. De studenten wonen in het Belgisch College; hun studie verrichten ze aan een of andere pauselijke universiteit, afhankelijk van de studierichting. Van 1846 tot 1972 bevond het Belgisch Pauselijk College zich in de Via del Quirinale, vlakbij de Quattro Fontane; sinds 1972 is het College gehuisvest in het Generalaat van de Broeders van Liefde, Via G.B. Pagano 35, 00167 Roma. De meest vermaarde student van het College was Karol Wojtyla, later Paus Johannes Paulus II; hij verbleef in het College van 1946 tot 1948. Tijdens het academiejaar 2014-2015 studeren acht studenten aan het Belgisch Pauselijk College: twee priesters die geïncardineerd zijn in een Belgisch diocese, één Burundische priester en één Italiaanse priester. Bovendien verblijven er twee Grieks-orthodoxe priesters deeltijds op het College om hun doctoraat af te maken. De huidige rector van het College is Monseigneur Dirk Smet.