Ambassade van België bij de Heilige Stoel
Home Newsroom Lokaal nieuws

Lokaal nieuws

Consistorie: Monseigneur De Kesel wordt tot kardinaal benoemd

Ter gelegenheid van het Consistorie dat op 19 november 2016 werd gehouden, heeft Paus Franciscus 17 nieuwe kardinalen gecreëerd, onder wie Monseigneur Jozef De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Deze beslissing van de Heilige Vader moet gezien worden als een blijk van vertrouwen ten opzichte van de Kerk van België.

De dag na de ceremonie in de Sint-Pietersbasiliek, waarop zowel Staatssecretaris Pieter De Crem aanwezig was in naam van de Federale Regering als de Minister –President van de Vlaamse Regering Geert Bourgeois, vond een receptie plaats op de residentie van de Ambassadeur bij de Heilige Stoel. Dit was een gelegenheid voor de Belgische kerkelijke gemeenschap in Rome om de nieuwe kardinaal te feliciteren.

Belgische aanwezigheid op de plechtigheden van de pauselijke heiligverklaringen

Op 27 april 2014 werden de pausen Johannes XXIII (1958-1963) en Johannes-Paulus II (1978-2005) heilig verklaard.

Ter gelegenheid hiervan heeft Paus Franciscus HHMM Koning Albert II en Koningin Paola, die deze plechtigheid wilden bijwonen, samen met hun dochter, HKH Prinses Astrid, op het Vaticaan ontvangen.

Ook Zijne Eminentie Kardinaal Danneels, Aartsbisschop Monseigneur Léonard, de bisschoppen De Kesel, Bonny, Vancottem en Van Looy, de Secretaris van de Bisschoppenconferentie Cosijns, en de Vice Eerste Minister Pieter De Crem hadden de reis naar Rome ondernomen.

Deze heiligverklaringen werden begin mei vreugdevol gevierd door de Vaticaanse gemeenschap op de residentie van de Ambassade van België bij de Heilige Stoel.

 
België zingt op het Vaticaan

Op uitnodiging van de Ambassadeur, had het koor Florilège van Waterloo een opvoering op het Vaticaan in de kerk van de Campo Santo Teutonico. Tevens hebben zij een liefdadigheidsavond op de residentie opgeluisterd, waarvan de opbrengst enerzijds ten voordele was van de materniteit van de Heilige Familie te Bethlehem, dat beheerd wordt door de Orde van Malta en anderzijds voor het kinderziekenhuis van het Vaticaan Bambino Gesù.

Ook de Schola Cantorum Cantate Domino van Aalst heeft een breed Romeins publiek bekoord met een opvallende zangprestatie op de residentie.

 
Er was eens… de Villa Tre Madonne

Het boek dat de Italiaanse historica Carla Benocci heeft gewijd aan de Villa Tre Madonne, de prestigieuze residentie van de Ambassadeurs bij de Heilige Stoel te Rome, werd wijdverspreid.

De oorsprong van de oord gaat terug naar de Villa Giulia, die de zomerverblijfplaats van de Toscaanse paus Julius III was.

De publicatie van dit luisterrijk boek werd door de FOD Buitenlandse zaken, Ambassadeur Ghislain en enkele sponsors gefinancierd. Dit rijkelijk geïllustreerd werk werd in het Nederlands, Italiaans en in het Frans opgesteld, wat het uniek maakt.

Uitgegeven door Editoriale Artemide Srl en kan op de Ambassade afgehaald worden.

 
900-jarig bestaan van de Orde van Malta

De negenhonderdste verjaardag van het bestaan van de Soevereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Rhodos en Malta (afgekort Orde van Malta) werd tijdens indrukwekkende ceremonies op het Vaticaan gevierd in aanwezigheid van de Paus.

Voor deze gelegenheid hebben een honderdtal leden van de Belgische Vereniging van de Orde de reis naar Rome ondernomen en werden ze uitgebreid op de residentie door Ambassadeur Ghislain ontvangen. De Ambassadeur vertegenwoordigt België op informele wijze bij de Orde.

 
Belgische geestelijken krijgen een decoratie

Op aanwijzing van de Ambassadeur, heeft Z.M. de Koning de diensten die vier Belgische geestelijken aan hun land hebben bewezen, willen decoreren:

  • Eerwaarde Broeder René Stockman, Generaal-Overste van de Broeders van Liefde (Commandeur in de Leopoldsorde)
  • Mgr Frans Daneels O. Praem, titulair aartsbisschop en Secretaris van het Opperste Tribunaal van de Apostolische Signatuur (Commandeur in de Kroonorde)
  • Mgr Jan Dumon, Secretaris-Generaal van de Pauselijke Missiewerken van Sint-Petrus Apostel (Officier in de Orde van Leopold II).
  • Eerwaarde Heer Etienne N. Degrez, S.J. Afgevaardigde van de Internationale Huizen te Rome van de Orde van de Jezuïeten (Officier in de Orde van Leopold II).
  • Eerwaarde Pater Hugo Vanermen, M.S.C., Rector van de Koninklijke Belgische Stichting en Kerk Sint-Juliaan der Vlamingen, Voorzitter van de Vlaamse Culturele Kring te Rome en de lokale afdeling van de Orde van de Prins (Ridder in de Orde van Leopold II).

 
Inauguratiemis van Paus Franciscus op 19 maart 2013

De ambtsaanvaarding van Paus Franciscus (Jorge Mario Bergoglio) vond plaats op 19 maart 2013. Voor deze plechtigheid waren 150 000 gelovigen waaronder 132 officiële delegaties en talrijke religieuze leiders uit de hele wereld samengekomen op het Sint-Pietersplein.

Voor deze ceremonie was ons land vertegenwoordigd door ons Vortsenpaar en een delegatie geleid door Eerste Minister Di Rupo, de Minister van Buitenlandse Zaken Reynders en de Vice-Eerste Ministers Milquet en De Crem en hun gevolg.

Voorafgaand aan de Eucharistieviering was er het eigenlijke inauguratieritueel, bestaande uit het verlenen van de liturgische insignes van het pontificaat, de vissersring en het pallium, gevolgd door de belofte van gehoorzaamheid  door een delegatie van 6 kardinalen. Het eigen zegengebed voor de nieuwe paus werd uitgesproken door de eerste van de kardinaal-priesters, onze landgenoot Kardinaal Danneels, emeritus aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Nadien concelebreerde Kardinaal Danneels met Paus Franciscus aan het altaar. 

 
Bezoek van Minister Joke Schauvliege aan de de Vaticaanse Bibliotheek

Op 14 maart 2013 heeft de Vlaamse minister voor Cultuur een bezoek gebracht aan de Vaticaanse Bibliotheek en meer bepaald aan een digitaliseringsproject in de Vaticaanse Bibliotheek dat uitgevoerd wordt door de Alamire Foundation (KU Leuven). 

 
Bezoek minister Didier Reynders aan de Staatssecretaris

Op 12 april 2012 heeft de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders formele consultaties gehouden met Zijne Eminentie Kardinaal Tarcisio Bertone, staatssecretaris bij de Heilige Stoel. Dit is het eerste officieel bezoek van een Belgische minister van Buitenlandse Zaken aan de 'Eerste Minister' van het Vaticaan. De maatschappelijke thema’s die werden aangesneden waren: de rechten van homoseksuelen; het gebrek aan informatie over pedofiele misbruiken, door priesters of religieuzen begaan; het probleem rond de vorming van de imams; de terugloop in de parochies en de opkomst van nieuwe religieuze gemeenschappen. De thema’s van buitenlandse politiek die besproken werden waren: de bescherming van christelijke minderheden in Syrië, Egypte en Irak; de rol van de Congolese kerk; de ontwikkeling van de Kerk in Latijns-Amerika. 

 
Akkoord met de Sint-Egidiusgemeenschap

Op 11 november 2011 werd er een 'akkoord' getekend tussen de Sint-Egidiusgemeenschap en het Ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende de activiteiten van Sant’Egidio. 

 
Een nieuwe Belgische aartsbisschop

Monseigneur Frans Daneels, Norbertijn van Averbode en secretaris van de Hoogste Rechtbank van de Apostolische Signatuur, werd in oktober 2012 tot titularis aartsbisschop van Bita, in Mauritanië verheven. Monseigneur Daneels bevestigt zo dat hij de Belgische geestelijke is die binnen de Romeinse Curie de hoogste functie bekleedt. 

 
Kardinaal Brandmüller benoemd tot titularis van Sint-Juliaan-der-Vlamingen

Kardinaal Walter Brandmüller, die door Paus Benedictus XVI tijdens het consistorie van 20 november 2010 kardinaal werd gecreëerd, werd door de Heilige Vader tot titularis van Sint-Juliaan-der-Vlamingen, de Belgische kerk in Rome, benoemd.

Doordat hij de leeftijd van 80 jaar overschreden heeft, behoort Kardinaal Brandmüller (82 jaar) niet meer tot de kiesgerechtigden die in een conclaaf een nieuwe paus verkiezen. Zijn kardinaalscreatie is te danken aan zijn grote verdiensten voor de Kerk. Deze eminente theoloog, historicus en mediëvist, afkomstig uit Bamberg in Duitsland, is gedurende meer dan 10 jaar voorzitter van het Pauselijk Comité voor Historische Wetenschappen geweest en is een groot kenner van het Tweede Vaticaans Concilie. Op 6 maart 2011 neemt hij bezit van de diaconie van Sint-Juliaan-der-Vlamingen.