Ambassade van België bij de Heilige Stoel
Home Newsroom

Newsroom

News Items

30 dec

Morgen, 31 december, loopt het zesde mandaat van België in de VN-Veiligheidsraad (VNVR) ten einde. Twee en een half jaar eerder had ons land de steun gekregen van niet minder dan 181 landen om twee jaar lang aan te schuiven aan de hoefijzertafel van het belangrijkste orgaan voor internationale vrede en veiligheid. België is tijdens die twee jaar actief geweest in alle dossiers op de agenda van dit orgaan.

23 dec

België steunt de activiteiten van het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) in Syrië met een bijdrage van 2 miljoen euro in het kader van de oproep van de organisatie voor 2020 aan het land. Het optreden van het ICRC is van essentieel belang en door zijn neutrale en onafhankelijke humanitaire aanpak, in overeenstemming met het mandaat dat staten aan het ICRC hebben gegeven, is het ICRC een hoofdrolspeler in de bescherming en bijstand van de door het conflict in Syrië getroffen bevolkingsgroepen.

22 dec

Geen enkel land ter wereld zal veilig zijn voor COVID-19, zo lang niet alle landen veilig zijn. Daarom maakt Belgisch minister van Ontwikkelingssamenwerking, Meryame Kitir, 4 miljoen euro vrij voor het COVAX-initiatief. COVAX is een wereldwijde samenwerking, met overheden én farmaceutische bedrijven, om ervoor te zorgen dat COVID-19-vaccins wereldwijd beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle landen. 

18 dec

Op donderdag 17 december en vrijdag 18 december heeft Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een onderhoud gehad met achtereenvolgens de minister van Buitenlandse Zaken van Armenië, Z.E. Dhr Ara Aivazian, en zijn ambtsgenoot uit Azerbeidzjan, Z.E. Dhr Jeyhun Bayramov.

17 dec

Sinds 2016 steunt België de stabilisatie- en wederopbouwinspanningen in Irak. Dit past binnen de holistische aanpak van ons land in de strijd tegen het terrorisme.

14 dec

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès heeft vandaag het woord genomen tijdens de 19e zitting van de Vergadering van de Staten die partij zijn bij het Statuut van Rome, de oprichtingsakte van het Internationaal Strafhof. Deze zitting vindt plaats in Den Haag, maar omwille van de Covid-maatregelen nam minister Wilmès virtueel deel.

10 dec

Vandaag is het de internationale dag van de mensenrechten. Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir onderstrepen dat België zich blijft inzetten voor de bescherming en bevordering van alle mensenrechten voor iedereen.

09 dec

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Corruptie op 9 december sluit België zich aan bij de campagne van het Bureau van de Verenigde Naties voor drugs- en misdaadbestrijding (UNODC): "Recover with Integrity".

09 dec

Net als in 2019 steunt België de activiteiten van de VN-ontmijningsdienst UNMAS in Irak en Syrië met een bijdrage van 2 miljoen euro. In beide landen vallen nog dagelijks burgerslachtoffers. Vooral kinderen lopen het risico om door mijnen of andere explosieve wapens gewond of gedood te worden. Explosieve oorlogsresten dragen bij aan de onveiligheid en onleefbaarheid die Irakezen en Syriërs op de vlucht jaagt. De inspanningen voor ontmijning zijn te kaderen binnen het engagement van België voor de stabilisering van de gebieden die heroverd werden op IS (Islamitische Staat).

07 dec

België zet zich resoluut in voor een wereld zonder kernwapens, die tot stand moet worden gebracht door wereldwijde, wederzijdse en geleidelijke inspanningen.